top of page
värmepanna

COPCALC

Den webbaserade beräkningsmotorn för värmepumpar som alltid är uppdaterad med senaste versionen och har fullt stöd för alla webbläsare och plattformar.
KOMPLETT

Beräkningsmotorn i COPCALC tar hänsyn till alla detaljer som påverkar installationen. Till exempel kan multipla borrhål konfigureras i olika geometrier, avstånd och gradning. För jordslinga anges C/C och förläggningsdjup - viktiga parametrar för att korrekt kunna beräkna energiproduktionen hos värmepumpen.

FLEXIBELT INDATA

Indata till beräkningarna kan ges på många olika sätt. Finns det en nuvarande energiförbrukning eller är toppeffekten känd? Är varmvattenförbrukningen känd som andel av energiförbrukningen eller antalet brukare? I COPCALC är det möjligt att ange indata på många olika sätt.

SNABBA RESULTAT

Resultaten presenteras direkt på skärmen i form av tabeller och diagram. Det är även möjligt att ladda ned en PDF med alla detaljer i ett dokument.

Beräkningarna utförs på ett skalbart beräkningskluster så det finns alltid kapacitet när en beräkning behöver utföras.

FREKVENSSTYRDA VÄRMEPUMPAR

COPCALC klarar av att utföra beräkningar med frekvensstyrda värmepumpar.

HOSTAD OCH
ÖVERVAKAD LÖSNING

Driften av COPCALC inkluderas i licensavgiften. Servrarna övervakas 24/7 av en extern tjänst.

Kontakta oss

Tangix Design & Development AB

Tack för ditt intresse

bottom of page